KFC EKSAARDEONZE CHARTERS

UEFA FAIR PLAY CHARTER

De 8 principes van respect.

1. Respect voor de spelregels

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials

3. Respect voor je eigen club

4. Respect voor de tegenstrever

5. Respect voor je medemaats

6. Respect voor alle collega-voetballers

7. Respect voor de supporters van andere ploegen

8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.

https://kfceksaarde.be/wp-content/uploads/2021/10/FAIRPLAY.jpg

KFC EKSAARDECHARTER OUDERS

Charter aan de ouders van een jeugdspeler van KFC Eksaarde

Steunen en moedig de kinderen aan tijdens hun wedstrijden. Moedig je kind aan altijd zijn best te doen en dit op een sportieve manier. 

Stimuleer je kind zich aan de regels van het spel te houden. Draag de “Fair-play” hoog in het vaandel. 

Laat de coaching over aan de trainer. Anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn. 

Wij eisen een sportief gedrag van onze spelers, trainers en ploegbegeleiders. Ook naar de ouders toe verwachten wij hetzelfde.

Zorg ervoor dat je kind kan terugvallen op thuis. Zorg ervoor dat ze voldoende rust hebben en een gezonde voeding krijgen. 

Steun je kind bij tegenslagen en relativeer goede prestaties. 

Als je het niet eens bent met de mening van de trainer, praat er dan over met hem. Dit gebeurt het liefst onder vier ogen en niet aan de toog. 

Zorg ervoor dat je kind waardevolle voorwerpen thuis laat, de club is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen ervan. 

Zorg ervoor dat alle sportkledij van uw kind gemerkt wordt , zo wordt het verlies tot een minimum beperkt. 

Zorg ervoor dat uw kind altijd op tijd is zowel op training als op de wedstrijd. 

Alle spelers dienen in dezelfde outfit (clubtraining) naar de wedstrijd te komen. 

Ieder kind dient zich te douchen na iedere training en wedstrijd. 

Steun de club F.C. Eksaarde in de mate van het mogelijke. Neem deel aan de jaarlijkse aktiviteiten zoals ons jeugdtornooi, eindeseizoenbarbecue, … Dankzij jullie steun kunnen we de werking van de club verbeteren. 

Jaarlijks zal uw kind driemaal grondig geëvalueerd worden door de trainer en jeugdcoördinator. Hun sterke en eventuele werkpunten zullen hen meegedeeld worden. 

Bij kwetsuur op training of wedstrijd vraagt men aan de trainer of afgevaardigde een formulier ‘aangifte van ongeval’ Dit laat je door de behandelende geneesheer invullen, daarna bezorg je dit formulier aan onze gerechtigd correspondent 

https://kfceksaarde.be/wp-content/uploads/2021/11/player_bg.png

WIL JIJ OOK KFC EKSAARDE WORDEN?

© KFC Eksaarde - ontwerp NEWMONKEYS