VERTROUWENS
PERSOON

Filip Decuman

In een vereniging is het geen sinecure om aan iedereen zijn/haar wensen en/of verwachtingen te voldoen. Dit zorgt soms voor onbegrip op en ook naast het veld. Als club willen we hier kort op de bal spelen. Daarom stelde KFC Eksaarde Filip Decuman aan als vertrouwenspersoon. Hij luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je hem altijd contacteren. Vanzelfsprekend hopen wij dat we nooit een beroep op deze hoeven te doen. Niettemin is het heel goed dat er iemand is voor het geval het nodig is.

https://kfceksaarde.be/wp-content/uploads/2022/10/FilipDecuman.png

Een welgemeend advies: als je te maken hebt met een van de hierna te noemen zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Hoe langer je wacht hoe zwaarder het vaak voor je wordt. De vertrouwenspersoon handelt in alle discretie. Jullie gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Er kan een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan worden door ieder lid van KFC Eksaarde in geval van volgende klachten:

  • elk soort ongewenst gedrag, ook op sociale media
  • pestgedrag dat aan jezelf of een andere persoon wordt aangedaan
  • fysieke en/of mentale bedreiging
  • seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenste benadering
  • racisme of discriminatie
  • waarneming van drugs- en/of alcoholproblemen
  • waarneming van vandalisme en/of geweld
  • problemen die blijven ondanks het volgen van de in de club geldende communicatieprocedures

De mogelijkheid tot rechtstreeks contact met jeugdbestuur, jeugdcoördinator, trainer… blijft natuurlijk ook altijd bestaan. Als je een melding maakt bij een van deze personen, vertrouw erop dat er ook dan zorgvuldig met je klacht of bezorgdheid zal worden omgegaan en deze persoon bezorgt de klacht ook bij de juiste persoon. Weet dat contact name met onze ombudsman geen enkele sportieve sancties tot gevolg heeft, in het geval van slachtoffer.

We hopen uiteraard dat zaken niet escaleren, maar als blijkt dat leden van KFC Eksaarde zich schuldig maken aan boven gestelde zaken zal er op gepaste wijze gereageerd worden. Het bestuur zal hierover een beslissing nemen.

WIL JIJ OOK KFC EKSAARDE WORDEN?

© KFC Eksaarde - ontwerp NEWMONKEYS